cisco

پیکربندی تانل IP-SEC بصورت Site-To-Site VPN بر روی لینک Point To Point بین دو روتر سیسکو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قصد داریم با تجزیه و تحلیل زوایای فنی دستورات بکار رفته در پیکربندی IP-SEC  ، با دقت و تمرکز بیشتری بصورت گام به گام در صدد درک بهتر نحوه پیکربندی این مکانیزم امنیتی برآییم.

 

طبق اطلاعات عنوان شده در این ویدئو، پیکربندی تانل IP-SEC بصورت Site-To-Site VPN شامل 5 مرحله به شرح موارد زیر میباشد:

 

  1. مرحله اول: پیکربندی ISAKMP Policy که طی آن پارامتر های مختص به فاز اول ایجاد تانل IP-SEC یعنی مرحله برقراری Trust relation sheep بصورت تنظیم Pre-Shared key یا Certificate مشخص و در هر دوطرف تنظیم می گردد.
  2. مرحله دوم: پیکربندی Transform set که در جریان آن پارامتر های مربوط به فاز دوم تانل IP-SEC و متد Encryption ، سایز کلید و الگوریتم Hashing مورد استفاده در جهت رمزنگاری داده های عبوری از داخل تانل مشخص می شوند.
  3. مرحله سوم: مشخص نمودن ترافیک عبوری از داخل تانل از طریق تعریف Access-List می باشد.
  4. مرحله چهارم: تعریف Crypto MAP جمع بندی و تعریف روابط بین پارامتر های تعریف شده در مراحل قبل خواهد بود.
  5. مرحله پنجم: و آخرین قدم در بهره برداری از تانل امن IP-SEC شامل مشخص نمودن اینترفیس فیزیکی یا GRE Tunnel ی خواهد بود که قرار است ترافیک تانل IP-SEC از طریق آن به سمت روتر طرف مقابل هدایت شود.

 

 

Step By Step configuration of site-to-site IP-SEC  VPN tunnel:

 

!========== phase 1 ================================

crypto isakmp policy 10

 encr aes 256

 authentication pre-share

 group 5

 lifetime 3600

crypto isakmp key imanP@SS address 172.16.16.10

!

crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800

!

!========== phase 2 ================================

crypto ipsec transform-set TRNFSiman esp-aes 256 esp-sha-hmac

!========== phase 3 ================================

crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp

 set peer 172.16.16.10

 set security-association lifetime seconds 900

 set transform-set TRNFSiman

 match address 123

!========== phase 4 ================================

access-list 123 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.51.0 0.0.0.255

!========== phase 5 ================================

 ip route 192.168.51.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0

!========== Last step ==============================

TEHRAN(config)#interface fastEthernet 0/1

TEHRAN(config-if)#crypto map CMAP

 

جهت ارزیابی و پایش وضعیت تانل و بررسی ترافیک انتقال داده  شده از روی آن می توانید از دستورات زیر استفاده کنید: 

 
TEHRAN#sho crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
172.16.16.10    172.16.16.9     QM_IDLE           1001    0 ACTIVE
 
IPv6 Crypto ISAKMP SA
 
 
TEHRAN#sho crypto ipsec sa
 
interface: FastEthernet0/1
    Crypto map tag: CMAP, local addr 172.16.16.9
 
   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.51.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 172.16.16.10 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 612, #pkts encrypt: 612, #pkts digest: 612
    #pkts decaps: 612, #pkts decrypt: 612, #pkts verify: 612
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 1, #recv errors 0
 
     local crypto endpt.: 172.16.16.9, remote crypto endpt.: 172.16.16.10
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
     current outbound spi: 0x0(0)
 
     inbound esp sas:
     inbound ah sas:
     inbound pcp sas:
     outbound esp sas:
     outbound ah sas:
     outbound pcp sas:
TEHRAN#

 

اطلاعات تماس

در صورت بروزمشکل می توانیدبه ایمیل زیرپیام ارسال کنیدinfo@hellodigi.ir

ساماندهی

logo-samandehi

درباره سلام دیجی

دیجی به کمک اساتید درهیچ زمانی از کمک کردن واموزش دادن به کاربران دست بر نمی دارد.از همه مهم تراینکه خود شما در ساخت دیجی می توانید نقش داشته باشیدباگذاشتن مقالات خودو آموزش به دیگران باعث یادگیری دوباره خود شویدوجایگاه خودرا درشته خودبدست آورید.لازم به ذکراست دیجی هیچ مالک واحد ومشخصی ندارد بلکه تمام کاربران او مالک و سازنده او هستند و هیچ گونه تبلیغاتی هم نمی پذیرد وفقط دانش می پذیرد