تکنولوژی

لیست دیوایس هایی که نفوذ پذیری wpa2 دارند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

باسلام وعرض ادب به کاربران گرامی حتما خبر نفوذ پذیری پروتکل امنیتی wpa2 شندید امروز ما برای شما لیست دیوایس هایی که نفوذ پذیری wpa2 رادارن اماده کردیم حمله نصب مجدد کلید به صورت گسترده ایی علیه پروتکل بی سیم  WPA2 مورد استفاده قرار گرفته است.

آیا فکر میکنید چون از پروتکل رمز نگاری WPA2  استفاده میکنید ،شبکه ی بیسیم امنی دارید؟

اگر جوابتان مثبت است ، بنابراین پیشنهاد می شود این خبر را کامل بخوانید چون در اشتباه هستید.

محققان امنیتی چندیدن آسیب پذیری کلید مدیریتی را در هسته ی “دسترسی حفاضت شده به شبکه بیسیم دو” (Wi-Fi Protected Access II که به اختصار WPA2 نامیده می شود) را کشف  کردند.

WPA2 یک روش احراز هویت ۱۳ ساله است که بصورت گسترده ایی جهت امن سازی ارتباطات بیسیم استفاده در می شود، اما این استاندارد در معرض خطر قرار دارد که این خطر تقریبا تمامی دستگاهای Wi-Fi از جمله مودم های مورد استفاده در خانه ها و محل های کار  ما به همراه شرکت های سازنده ی آن دستگاه ها را در بر میگیرد.

اثبات حمله ی KRACKKey Reinstallation Attack توسط یک تیم از محققان که علیه امنیت مودم های بیسیم کار میکنند انجام شد و نشان داده شد که چگونه این حمله میتواند برای سرقت اطلاعات حساس نظیر شماره کارت های بانکی ،‌پسورد ها ، چت ها ،ایمیل ها  و تصاویر مورد سوء استفاده قرار بگیرد .

لیست دیوایس ها

 • endor                                                   Status                   Date NotifiedDate Updated
 • Aerohive                                           Affected             30 Aug 201717 Oct 2017
 • Arch Linux                                       Affected              28 Aug 201717 Oct 2017
 • Aruba Networks                            Affected              28 Aug 201709 Oct 2017
 • Broadcom                                       Affected              30 Aug 201717 Oct 2017
 • Cisco                                                Affected              28 Aug 201716 Oct 2017
 • Cradlepoint                                    Affected               -17 Oct 2017
 • Debian GNU/Linux                       Affected               28 Aug 201717 Oct 2017
 • Digi International                         Affected               -17 Oct 2017
 • eero                                                 Affected               -17 Oct 2017
 • Espressif Systems                      Affected               22 Sep 201713 Oct 2017
 • Extreme Networks                      Affected               28 Aug 201717 Oct 2017
 • Fedora Project                             Affected                28 Aug 201717 Oct 2017
 • Fortinet, Inc.                                  Affected                28 Aug 201717 Oct 2017
 • FreeBSD Project                           Affected               28 Aug 201717 Oct 2017
 • Google                                             Affected               28 Aug 201716 Oct 2017
 • HostAP                                            Affected                30 Aug 201716 Oct 2017
 • Intel Corporation                            Affected               28 Aug 201710 Oct 2017
 • Juniper Networks                          Affected                28 Aug 201717 Oct 2017
 • Microchip Technology                 Affected                 28 Aug 201717 Oct 2017
 • Microsoft Corporation                 Affected                  28 Aug 201716 Oct 2017
 • NetBSD                                            Affected                   28 Aug 201717 Oct 2017
 • Netgear, Inc.                                   Affected                   28 Aug 201717 Oct 2017
 • OpenBSD                                          Affected                   28 Aug 201716 Oct 2017
 • Peplink                                                Affected                 28 Aug 201716 Oct 2017
 • Red Hat, Inc.                                    Affected                    28 Aug 201717 Oct 2017
 • Riverbed Technologies               Affected-                    17 Oct 2017
 • Samsung Mobile                         Affected                       28 Aug 201712 Oct 2017
 • Sierra Wireless                            Affected                       22 Sep 201716 Oct 2017
 • Sophos, Inc.                                  Affected                      06 Sep 201717 Oct 2017
 • SUSE Linux                                   Affected                       28 Aug 201717 Oct 2017
 • Synology                                        Affected-                     17 Oct 2017
 • Toshiba Commerce Solutions Affected                       15 Sep 201713 Oct 2017
 • Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation  Affected    28 Aug 201716 Oct 2017
 • Toshiba Memory Corporation  Affected                      28 Aug 201716 Oct 2017
 • Ubiquiti Networks                      Affected                         28 Aug 201716 Oct 2017
 • Ubuntu                                           Affected                         28 Aug 201716 Oct 2017
 • Watchguard Technologies, Inc.Affected                       -16 Oct 2017
 • ZyXEL                                               Affected                        28 Aug 201713 Oct 2017
 • Arista Networks, Inc.                Not Affected                    28 Aug 201709 Oct 2017
 • Check Point Software TechnologiesNot Affected       28 Aug 201717 Oct 2017
 • Internet Systems ConsortiumNot Affected                   28 Aug 201717 Oct 2017
 • Internet Systems Consortium - DHCPNot Affected     28 Aug 201717 Oct 2017
 • MikroTik                                          Not Affected                 28 Sep 201716 Oct 2017
 • VMware                                            Not Affected                28 Aug 201716 Oct 2017
 • 3com Inc                                           Unknown                      30 Aug 201730 Aug 2017
 • ACCESS                                           Unknown                         28 Aug 201728 Aug 2017
 • Actiontec                                          Unknown                        30 Aug 201730 Aug 2017
 • Alcatel-Lucent                                   Unknown                      28 Aug 201728 Aug 2017
 • Alpine Linux                                    Unknown                         28 Aug 201728 Aug 2017
 • Amazon                                             Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • Android Open Source Project     Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • Apple                                               Unknown                          28 Aug 201728 Aug 2017
 • ARRIS                                                 Unknown                       16 Oct 201716 Oct 2017
 • AsusTek Computer Inc.               Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • Atheros Communications, Inc.     Unknown                     30 Aug 201730 Aug 2017
 • AT&T                                                    Unknown                     28 Aug 201728 Aug 2017
 • Avaya, Inc.                                           Unknown                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Barnes and Noble                              Unknown                   28 Aug 201728 Aug 2017
 • Barracuda Networks                        Unknown                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Belkin, Inc.                                           Unknown                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • BlackBerry                                          Unknown                     13 Oct 201713 Oct 2017
 • Blue Coat Systems                          Unknown                      28 Aug 201728 Aug 2017
 • Brocade Communication Systems Unknown                 28 Aug 201728 Aug 2017
 • CA Technologies                             Unknown                     28 Aug 201728 Aug 2017
 • CentOS                                              Unknown                      28 Aug 201728 Aug 2017
 • CMX Systems                                  Unknown                      28 Aug 201728 Aug 2017
 • Contiki OS                                           Unknown                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • CoreOS                                            Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • Cypress Semiconductor                Unknown                     30 Aug 201725 Sep 2017
 • D-Link Systems, Inc.                     Unknown                       28 Aug 201728 Aug 2017
 • Dell                                                   Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • DesktopBSD                                      Unknown                     28 Aug 201728 Aug 2017
 • Devicescape                                  Unknown                        30 Aug 201730 Aug 2017
 • dnsmasq                                         Unknown                       28 Aug 201728 Aug 2017
 • DragonFly BSD Project                Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • EfficientIP SAS                           Unknown                           28 Aug 201728 Aug 2017
 • EMC Corporation                      Unknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • ENEA                                            Unknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • Ericsson                                      Unknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • European Registry for Internet Domains Unknown      28 Aug 201728 Aug 2017
 • F5 Networks, Inc.                     Unknown                           28 Aug 201728 Aug 2017
 • Force10 Networks                    Unknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • Foundry Brocade                      Unknown                           28 Aug 201728 Aug 2017
 • gdnsd                                           Unknown                          28 Aug 201728 Aug 2017
 • Gentoo Linux                              Unknown                         28 Aug 201728 Aug 2017
 • GNU adns                                    Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • GNU glibc                                    Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • HardenedBSD                             Unknown                       28 Aug 201728 Aug 2017
 • Hewlett Packard Enterprise    Unknown                       28 Aug 201728 Aug 2017
 • Hitachi                                             Unknown                     28 Aug 201728 Aug 2017
 • HTC                                               Unknown                        28 Aug 201728 Aug 2017
 • Huawei Technologies              Unknown                         22 Aug 201722 Aug 2017
 • IBM, INC.                                      Unknown                         28 Aug 201728 Aug 2017
 • Infoblox                                       Unknown                           28 Aug 201728 Aug 2017
 • JH Software                               Unknown                           28 Aug 201728 Aug 2017
 • Joyent                                         Unknown                             28 Aug 201728 Aug 2017
 • Kyocera Communications     Unknown                             28 Aug 201728 Aug 2017
 • Lantronix                                     Unknown                            02 Oct 201710 Oct 2017
 • Lenovo                                        Unknown                             28 Aug 201716 Oct 2017
 • LG Electronics                           Unknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • Lynx Software Technologies Unknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • m0n0wall                                     Unknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • Marvell Semiconductor           Unknown                            18 Sep 201725 Sep 2017
 • McAfee                                       Unknown                              28 Aug 201728 Aug 2017
 • MediaTek                                    Unknown                             30 Aug 201730 Aug 2017
 • Medtronic                                   Unknown                              30 Aug 201730 Aug 2017
 • Motorola, Inc.                             Unknown                              28 Aug 201728 Aug 2017
 • NEC Corporation                       Unknown                              28 Aug 201728 Aug 2017
 • Nexenta                                       Unknown                               28 Aug 201728 Aug 2017
 • NLnet Labs                                Unknown                                28 Aug 201728 Aug 2017
 • Nokia                                           Unknown                                28 Aug 201728 Aug 2017
 • Nominum                                   Unknown                                28 Aug 201728 Aug 2017
 • OmniTI                                        Unknown                                 28 Aug 201728 Aug 2017
 • OpenDNS                                    Unknown                                28 Aug 201728 Aug 2017
 • OpenIndiana                              Unknown                                28 Aug 201728 Aug 2017
 • Openwall GNU/*/Linux          Unknown                                 28 Aug 201728 Aug 2017
 • Oracle Corporation                 Unknown                                  28 Aug 201728 Aug 2017
 • Oryx Embedded                      Unknown                                   28 Aug 201728 Aug 2017
 • Philips Electronics                 Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • PowerDNS                               Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Pulse Secure                            Unknown                                   30 Aug 201730 Aug 2017
 • QNX Software Systems Inc  Unknown                                  28 Aug 201728 Aug 2017
 • Quadros Systems                  Unknown                                   28 Aug 201728 Aug 2017
 • QUALCOMM Incorporated  Unknown                                   28 Aug 201728 Aug 2017
 • Quantenna Communications Unknown                                18 Sep 201718 Sep 2017
 • ReactOS                                      Unknown                                 28 Aug 201728 Aug 2017
 • Redpine Signals                       Unknown                                   18 Sep 201725 Sep 2017
 • Rocket RTOS                            Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Ruckus Wireless                       Unknown                                  30 Aug 201730 Aug 2017
 • SafeNet                                      Unknown                                  28 Aug 201728 Aug 2017
 • Secure64 Software CorporationUnknown                            28 Aug 201728 Aug 2017
 • Slackware Linux Inc.                Unknown                                28 Aug 201728 Aug 2017
 • SmoothWall                             Unknown                                   28 Aug 201728 Aug 2017
 • Snort                                         Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Sony Corporation                  Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Sourcefire                               Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Stryker                                      Unknown                                   30 Aug 201725 Sep 2017
 • Symantec                               Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • TCPWave                              Unknown                                     28 Aug 201728 Aug 2017
 • TippingPoint Technologies Inc.Unknown                          28 Aug 201728 Aug 2017
 • Tizen                                        Unknown                                   28 Aug 201728 Aug 2017
 • TP-LINK                                  Unknown                                    -16 Oct 2017
 • TrueOS                                    Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Turbolinux                              Unknown                                    28 Aug 201728 Aug 2017
 • Unisys                                    Unknown                                      28 Aug 201728 Aug 2017
 • Welch Allyn                            Unknown                                     30 Aug 201725 Sep 2017
 • Wind River                             Unknown                                       28 Aug 201728 Aug 2017
 • WizNET Technology         Unknown                                         28 Aug 201728 Aug 2017
 • Xiaomi                                   Unknown                                         28 Aug 201728 Aug 2017
 • Xilinx                                    Unknown                                           28 Aug 201728 Aug 2017
 • Zebra Technologies           Unknown                                         01 Sep 201701 Sep 2017
 • Zephyr Project                    Unknown                                           28 Aug 201728 Aug 2017

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد