linux

آموزش نصب Java در لینوکس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به طور پیشفرض تمام توزیع های لینوکس همراه با openjdk از پیش نصب شده است. اگر می خواهید اوراکل جاوا JDK/JRE را بر روی سیستم خود نصب کنید، فقط مراحل زیر را دنبال کنید. در این آموزش خواهید دید که چطور آخرین اوراکل جاوا را بر روی centos 6.5 سرور نصب و پیکربندی می شود.

گام اول: بروزرسانی سرور شما

yum install update

گام دوم: سپس جستجو برای نسخه های قدیمی نصب شده بر روی سیستم شما

rpm -qa | grep -E ‘^open[jre|jdk]|j[re|dk]’

نمونه خروجی:

 

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-1.66.1.13.0.el6.i686 eject-2.1.5-17.el6.i686 perl-Object-Accessor-0.34-136.el6.i686 java-1.7.0-openjdk-1.7.0.45-2.4.3.4.el6_5.i686 openjpeg-libs-1.3-10.el6_5.i686

گام سوم: چک کردن جاوا از قبل نصب شده

java -version

نمونه خروجی:

java version “1.7.0_45” OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.4.3.4.el6_5-i386 u45-b15) OpenJDK Client VM (build 24.45-b08, mixed mode, sharing)

گام چهارم: همانطور که در خروجی بالا می بینید روی سیستم جاوا 1.6 و 1.7 نصب شده است که با دستورات زیر هر دوی آن ها را بر می داریم

yum remove java-1.6.0-openjdk yum remove java-1.7.0-openjdk

دانلود و نصب اوراکل جاوا JDK

ابتدا به صفحه رسمی دانلود جاوا رفته و آخرین نسخه آن را بسته به نوع معماری توزیع خود انتخب کنید و همان بسته مورد نیاز RPM خود را دانلود کنید. سپس به دایرکتوری که بسته JDK در آن دانلود شده است رفته و با دستورزیر آن را نصب کنید.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

rpm -ivh jdk-8u5-linux-i586.rpm

نمونه خروجی:

Preparing… ########################################### [100%] 1:jdk ########################################### [100%] Unpacking JAR files… rt.jar… jsse.jar… charsets.jar… tools.jar… localedata.jar… jfxrt.jar… plugin.jar… javaws.jar… deploy.jar…

اکنون برای چک کردن نسخه JDK از دستور زیر استفاده کنید.

java -version

نمونه خروجی:

java version “1.8.0_05” Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_05-b13) Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.5-b02, mixed mode, sharing)

همانطور که در خروجی می بینید ، جاوا 1.8 نصب شده است.

چه می شود اگر من نسخه های قدیمی JDK را از سیستم حذف کنم؟

همانطور که قبلا ذکر شد، مطمئن شوید که شماتمام نسخه های قدیمی JDK را از سیستم شما حذف شده اند. اگر شما این نسخه های قدیمی تر را از سرور خود قبل از نصب آخرین نسخه JDK را حذف کرده اید، شما باید به سیستم خود بگویید که جاوا از کجا اجرا شود. به طور پیش فرض، JDK 1.8 x در محل

/ usr/java/jdk1.8.0_05 /

نصب خواهد شد. به عبارت دیگر به سیستم می گوییم که از کجا جاوا باید اجرا شود، ما نیاز به اجرای دستورات زیر را داریم.

alternatives –install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/java 20000 alternatives –install /usr/bin/jar jar /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/jar 20000 alternatives –install /usr/bin/javac javac /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/javac 20000 alternatives –install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/javaws 20000 alternatives –set java /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/java alternatives –set jar /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/jar alternatives –set javac /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/javac alternatives –set javaws /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/javaws

چک کردن سیستم:

 

ls -lA /etc/alternatives/

نمونه خروجی:

lrwxrwxrwx. 1 root root 29 May 9 16:40 jar -> /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/jar lrwxrwxrwx. 1 root root 34 May 9 16:39 java -> /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/java lrwxrwxrwx. 1 root root 31 May 9 16:41 javac -> /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/javac lrwxrwxrwx. 1 root root 36 May 9 16:41 javaws -> /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/javaws

برای دیدن نسخه ی جاوای مورد استفاده از دستور زیر استفاده می کنیم

java -version

نمونه خروجی:

java version “1.8.0_05” Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_05-b13) Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.5-b02, mixed mode, sharing)

اطلاعات تماس

در صورت بروزمشکل می توانیدبه ایمیل زیرپیام ارسال کنیدinfo@hellodigi.ir

ساماندهی

logo-samandehi

درباره سلام دیجی

دیجی به کمک اساتید درهیچ زمانی از کمک کردن واموزش دادن به کاربران دست بر نمی دارد.از همه مهم تراینکه خود شما در ساخت دیجی می توانید نقش داشته باشیدباگذاشتن مقالات خودو آموزش به دیگران باعث یادگیری دوباره خود شویدوجایگاه خودرا درشته خودبدست آورید.لازم به ذکراست دیجی هیچ مالک واحد ومشخصی ندارد بلکه تمام کاربران او مالک و سازنده او هستند و هیچ گونه تبلیغاتی هم نمی پذیرد وفقط دانش می پذیرد