linux

آموزش فعال کردن EPEL Repository در RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مخزن EPEL Repository به شما کمک میکند تا پکیج های استاندارد متن باز اضافی را با استفاده از دستور YUM به آسانی نصب کنید.  این مقاله به شما آموزش میدهد که چگونه مخزن EPEL Repository را تخت لینوکس RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x فعال کنید.

 

 نتیجه تصویری برای ‪EPEL Repository‬‏

چرا باید از EPEL Repository استفاده کنیم :

– امکان نصب بسیاری از پکیج های متن باز را با دستور YUM فراهم می کند.
– EPEL Repository رایگان است .
– امکان نصب پکیج ها بدون مشکلات نظیر تداخل و ناسازگاری را فراهم می کند.

چگونه EPEL Repository را فعال کنیم :

RHEL/CentOS 7 64 Bit

## RHEL/CentOS 7 64-Bit ##
 # wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-6.noarch.rpm
 # rpm -ivh epel-release-7-6.noarch.rpm

RHEL/CentOS 6 32-64 Bit

## RHEL/CentOS 6 32-Bit ##
 # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
 # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 6 64-Bit ##
 # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
 # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

RHEL/CentOS 5 32-64 Bit

## RHEL/CentOS 5 32-Bit ##
 # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
 # rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 5 64-Bit ##
 # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
 # rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

RHEL/CentOS 4 32-64 Bit

## RHEL/CentOS 4 32-Bit ##
 # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/4/i386/epel-release-4-10.noarch.rpm
 # rpm -ivh epel-release-4-10.noarch.rpm

## RHEL/CentOS 4 64-Bit ##
 # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/4/x86_64/epel-release-4-10.noarch.rpm
 # rpm -ivh epel-release-4-10.noarch.rpm

در صورت تمایل به مطالعه بیشتر درباره این مخزن توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه کنید:
How to Enable EPEL Repository for RHEL/CentOS

اطلاعات تماس

در صورت بروزمشکل می توانیدبه ایمیل زیرپیام ارسال کنیدinfo@hellodigi.ir

ساماندهی

logo-samandehi

درباره سلام دیجی

دیجی به کمک اساتید درهیچ زمانی از کمک کردن واموزش دادن به کاربران دست بر نمی دارد.از همه مهم تراینکه خود شما در ساخت دیجی می توانید نقش داشته باشیدباگذاشتن مقالات خودو آموزش به دیگران باعث یادگیری دوباره خود شویدوجایگاه خودرا درشته خودبدست آورید.لازم به ذکراست دیجی هیچ مالک واحد ومشخصی ندارد بلکه تمام کاربران او مالک و سازنده او هستند و هیچ گونه تبلیغاتی هم نمی پذیرد وفقط دانش می پذیرد